Smiling woman texting on her phone
UNIFIED COMMUNICATION

Unified Communication หรือ การสื่อสารแบบรวมศูนย์ หมายถึง การรวบรวม    ทุก ๆ ช่องทางการสื่อสารไว้ในอุปกรณ์เดียว ไม่ว่าจะเป็นการแชท พูดคุย หรือ Video Conference ระบบของเราสามารถทำให้การสื่อสารของคุณเป็นเรื่องง่าย และสามารถประชุมได้ทุกที่ ทุกเวลา

เราให้บริการ Unified Communication ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับ SME หรือ Enterprise ซึ่งด้วยเทคโนโลยี A’vaya Breeze เราจะทำให้คุณไม่พลาดการติดต่อจากลูกค้าคนสำคัญ หรือเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ อีกเลย